quy trình xử lý khí thải

Quy trình công nghệ xử lý khí thải đạt chuẩn bộ tài nguyên và môi trường

Trước tiên bạn cần quan tâm đến nồng độ ô nhiễm khí thải phát ra trong quá trình sản xuất của bạn cao hay thấp như vậy bạn sẽ có một công nghệ xử lý tương thích . Sau đây công nghệ xử lý khí thải lò hơi cơ bản bạn có thể tham khảo.
Continue reading “Quy trình công nghệ xử lý khí thải đạt chuẩn bộ tài nguyên và môi trường”

bảo dưỡng xử lý nước thải

Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

Bảo Dưỡng Hệ Thống xử lý nước thải như thế nào tốt nhất

Trong thực tế công việc bảo dưỡng hệ thông xử lý nước thải rất ít công ty quan tâm nhưng muốn một hệ thống hoạt động đồng bộ và liên tục đảm bảo nước đầu ra đạt QCVN BTNMT quy định ngoài việc người vận hành có chuyên môn thì máy móc, thiết bị cũng phải trong tình trạng tốt.

Continue reading “Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải”