Mô tả chung

Tên dự án: Bảo trì hệ thống xử lý khí thải
Chủ đầu tư: AK Vina Hàn Quốc
Ngày thi công: 1 ngày
Công việc: Bảo trì hệ thống xử lý khí thải

AK Vina Hàn Quốc là một công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu thùng phi công nghiệp cho các công ty Hàn Quốc và một số doanh nghiệp Việt Nam. Với 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, nhà máy tọa lạc tại Khu công nghiệp Gò Dầu – Long Thành, Đồng Nai.

Thách thức

Hệ thống xử lý khí thải của công ty Ak-Vina đã vận hành được 05 năm và trong suốt thời gian hoạt động AK Vina chưa từng thực hiện công tác bảo trì cho hệ thống này. Vì vậy, hệ thống xử lý khí thải đã trở nên lỗi thời so với công nghệ xử lý hiện nay, than hoạt tính đã hư hại quá mức cho phép.

Sau khi khảo sát thực tế và thỏa thuận hợp đồng hai bên, Môi Trường Đại Thanh đã được chọn là công ty bảo trì hệ thống xử lý khí thải cho công ty AK Vina Hàn Quốc. Với lợi thế là Đại Thanh đã từng làm việc nhiều với các công ty, nhà thầu Hàn Quốc nên công tác trao đổi thông tin và triển khai công việc nhanh chóng.

Do hệ thống xử lý khí thải của nhà máy Ak Vina đã lỗi thời, nên việc bảo trì hệ thống cho nhà máy trở nên khó khăn và mất nhiều thời gian so với dự tính trước đó.

Sau khi hoàn thành việc bảo trì cho công ty Ak Vina, hệ thống xử lý khí thải đã đi vào hoạt động tốt và được phản hồi khá tốt từ chủ đầu tư cũng như sự tín nhiệm hợp tác lâu dài sau này.

Công ty Ak Vina Hàn Quốc
Hệ thống xử lý khí thải