Dana Sun Group

Tổng Thầu Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Tập Đoàn Dana-Sun Group

dana-sun group
xử lý nước thải dana-sun group

Mô Tả Dự Án

Tên dự án:   Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sinh Hoạt.
Công suất:   700m³ ngày đêm.
Chủ đầu tư: Dana-Sun Group.
Thi công:  Môi Trường Đại Thanh
Ngày thi công: 28/10/2015 – 13/12/2015
Theo quy chuẩn: Quy Chuẩn Việt Nam 40:2011/ Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường.

Dana Group là một trong những Tập Đoàn chế biến gỗ hàng đầu Việt Nam với hệ thống 8 nhà máy đa số được trang bị công nghệ chế biến hiện đại của Châu Âu.

Thách Thức

Nhóm sản phẩm xuất khẩu chính của Dana-Sun Group bao gồm: Nội thất, Ngoại thất, Ván sàn và Particle Board; được xuất sang nhiều thị trường lớn như EU, Mỹ, Úc… chính vì vậy hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt không chỉ đáp ứng đạt QCVN40:2011/BTNMT chất lượng và thẩm mỹ phải đáp ứng theo những tiêu chuẩn Châu Âu.

Tuy là một tập đoàn chuyên sản xuất gỗ nhưng Dana-Sun Group rất am hiểu về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đặc biệt rất quan tâm đến công nghệ chính vì vậy Môi Trường Đại Thanh được chủ đầu tư chọn làm tổng thầu vì tư vấn công nghệ xử lý bằng công nghệ sinh học có nhiều ưu điểm chi phí đầu tư ban đầu, kinh phí vận hành thấp. Bản chất của xử lý nước thải bằng công nghệ sinh học là phân huỷ các chất ô nhiễm hữu cơ nhờ vi sinh vật.

Tuỳ thuộc vào bản chất cung cấp không khí, các phương pháp phân huỷ sinh học hiếu khí.

Quá trình phân hủy chất hữu cơ của vi sinh vật hiếu khí có thể mô tả bằng sơ đồ:

(CHO)nNS + O2 –>  CO2 + H2O + NH4+ + H2S + Tế bào VSV + …DH

Trong điều kiện hiếu khí NH4+ và H2S cũng bị phân hủy nhờ quá trình nitrat hóa, sunfat hóa bởi vi sinh vật tự dưỡng:

NH4+ + 2O2  –> NO3 + 2H+ + H2O +  DH

H2S + 2O2 –> SO4 + 2H+ +  DH

Thực Hiện

Môi Trường Đại Thanh đã hoàn thành tiến độ xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải cho Dana-Sun Group trong khoảng 90 ngày. Hệ thống được Dana-Sun Group đánh giá mức hiệu quả ở mức tương đối tốt. Đây là một thử thách cho Môi Trường Đại Thanh vì bên phía khách hàng yêu cầu gấp rút để nhà máy hoạt động đúng thời gian kế hoạch.