bảo dưỡng xử lý nước thải

Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

Bảo Dưỡng Hệ Thống xử lý nước thải như thế nào tốt nhất

Trong thực tế công việc bảo dưỡng hệ thông xử lý nước thải rất ít công ty quan tâm nhưng muốn một hệ thống hoạt động đồng bộ và liên tục đảm bảo nước đầu ra đạt QCVN BTNMT quy định ngoài việc người vận hành có chuyên môn thì máy móc, thiết bị cũng phải trong tình trạng tốt.

Continue reading “Bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải”

xử lý nước thải bằng phương pháp hấp thụ

Xử lý khí bằng công nghệ hấp thụ

Như chúng ta đã biết với cuộc sống ngày càng cao nhu cầu con người ngày càng tăng lên. Để bắt kịp tiến độ này nên các công ty cũng bắt đầu tăng gia sản suất và tăng gia thành phẩm của mình. Tuy nhiên đi kèm với sự phát triển đó thì các công ty đều thải ra môi trường những khí thải độc hại có liên quan đến sức khỏe con người và tầng ozon khiến trái đất ngày càng nóng lên.

Continue reading “Xử lý khí bằng công nghệ hấp thụ”

xử lý nước thải bệnh viện

Xử lý nước thải y tế nhu cầu tất yếu của bệnh viện

Xử lý nước thải bệnh viện chia làm hai loại xử lý nước thải y  tế và xử lý thải sinh hoạt . Nước thải y tế đa  số được phát sinh từ phòng khám và các phòng  phẩu thuật , xét nghiệm và thí nghiệm của các khoa…Các nước thải này đa số chứa nhiều vi khuẩn có thể gây hại đến sức khỏe và gây cảnh quan không đẹp cho bệnh viện. Biết được điều này Môi Trường Đại Thanh là một đơn vị tiên phong dẫn đầu về xử lý nước thải y tế và được nhiều đơn vị tín nhiệm nhiều năm qua.

Continue reading “Xử lý nước thải y tế nhu cầu tất yếu của bệnh viện”

xử lý khí thải lò hơi

Hệ thống xử lý khí thải lò hơi

Trên thị trường có rất nhiều công ty môi trường nhung đa số chỉ giải quyết được tức thời nhưng không ổn định và lâu dài. Muốn xử lý triệt để thì chúng ta phải phân tích chỉ tiêu và nồng độ ô nhiễm của khí thải như vây khi xử lý mới đạt được QCVN 19:2009 BTNMT quy định.

Continue reading “Hệ thống xử lý khí thải lò hơi”